Consignatie Contract

Een consignatiecontract is een contract waarbij Rollie Rollator een artikel (bijv. een scootmobiel of rolstoel ) op voorraad neemt van de particulier.
De particulier heeft het recht op ieder willekeurig moment over zijn scootmobiel of rolstoel te beschikken.

Betaling geschiedt op basis van gemaakte afspraken over de vergoeding in het contract.
Middels dit contract worden de voorwaarden vastgelegd waaronder de ene partij een bepaalde artikel levert en de andere partij het artikel op voorraad houdt.

De voorwaarden kunnnen ondermeer het soort goed, de vergoeding en de contractsduur inhouden.

Het contract duurt normaal gesproken 'n halfjaar, in deze periode proberen wij uw scootmobiel of rolstoel of iets anders te verkopen aan een andere partij.
In deze periode van 'n halfjaar onderhouden wij uw scootmobiel of rolstoel of een ander artikel!

De verkoopprijs ligt vast in het contract en ook de vergoeding aan ons staat vermeld in het consignatiecontract.
Zolang het artikel niet verkocht is blijft het uw eigendom!
Het contract wordt in twee-voud opgemaakt en ondertekend door beide partijen.